Nieuws

AVG - Privacyverklaring

24 mei 2018

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) EU 2016/679 in werking getreden. Deze Europese wet vervangt de (Nederlandse) Wet op de Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). In dit kader hanteert De acupraktijk deze Privacyverklaring.Hierin staat met welk doel en op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt en wat uw rechten zijn.

De acupraktijk beschikt daarnaast ook over een Verwerkingenregister.