Consult

Aantal en frequentie van de acupunctuurconsulten is afhankelijk van uw klacht(en) en de diagnose.

 • Eerste consult (intake)

  Een eerste consult (intake) duurt 60-90 minuten. Bij de intake worden allereerst uw gegevens genoteerd en vindt een uitgebreide anamnese plaats om over uw klacht(en) informatie te verzamelen. Voor de anamnese wordt gebruikgemaakt van verschillende diagnostische methoden. Meer informatie over de TCG diagnostiek vindt u hier. 
  Op basis van de anamnese wordt een behandelplan incl. de verwachte duur en frequentie van de acupunctuurconsulten opgesteld en met u besproken. Mogelijk worden er bij het eerste consult ook al acupunctuurnaalden gezet. 

  Mocht naar aanleiding van de anamnese besloten worden om niet te starten met behandeling van uw klacht(en) maar u eerst door te verwijzen naar een reguliere arts, dan wordt dat bij het eerste consult aan u kenbaar gemaakt. Tijdens het eerste consult wordt ook een toelichting gegeven op de gehanteerde Privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) EU 2016/679.

 • Vervolgconsult

  Een vervolgconsult duurt 30-45 minuten. Het begint met een korte anamnese, waarna er behandeld wordt met acupunctuurnaalden of een andere techniek uit de Chinese geneeswijze (moxa, cuppen, guasha).  Mocht naar aanleiding van de korte anamnese besloten worden om niet verder te gaan met behandelen maar u eerst door te verwijzen naar een reguliere arts, dan wordt dat aan u kenbaar gemaakt.

Wat kunt u zelf doen om het maximale uit uw acupunctuurconsult te halen?

   1. Bij medicijngebruik graag een lijst meenemen naar de (eerste) behandeling met daarop de merknamen en werkzame stoffen van de medicijnen die u slikt. Eventueel kunt u ook (kopieën van) de bijsluiters meenemen.
   2. Maak altijd – voorafgaand aan uw behandeling – melding van een (mogelijke) zwangerschap(swens) in verband met contra-indicaties. Bepaalde acupunctuurpunten en/of technieken mogen dan niet toegepast worden.
   3. Zorg dat u voorafgaand aan een acupunctuurconsult wat gegeten hebt. Is dit niet gelukt en voelt u zich moe, meld dit dan even aan het begin van uw consult.
   4. Gebruik geen alcohol of drugs voor of na uw consult.
   5. Vermijd drukte, stress, zware lichamelijke en/of geestelijke inspanning voor en na uw consult.
   6. Stop twee dagen voor uw behandeling met het poetsen/schrapen van uw tong als u dat normaliter doet*.
   7. Drink voorafgaand aan uw consult geen koffie/rode wijn en eet ook geen producten die de tongkleur beïnvloeden (zoals bijv. gekleurde zuurtjes, drop, rode bieten). Is dit per ongeluk toch gebeurd, meld dit dan even aan het begin van uw consult*.
   8. Gebruik voor uw consult geen (zwaar) parfum en ook geen (of zo weinig mogelijk) make-up op huid, lippen en nagels. Dit laatste in verband met mogelijke observatie van deze lichaamsdelen ten behoeve van de TCG diagnose.

         * Tongdiagnose is een essentieel onderdeel van de TCG diagnostiek en medebepalend voor het             behandelplan/het consult.