Disclaimer

Deze website is van algemene en informatieve aard en vormt op geen enkele wijze een specifiek of individueel (gezondheids)advies. Alhoewel de inhoud ervan met uiterste zorgvuldigheid is opgesteld, is er geen enkele garantie dat de informatie zoals op deze website gepubliceerd volledig en juist is. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u wel of niet onderneemt ten aanzien van uw gezondheid naar aanleiding van de informatie en/of links op deze website. De acupraktijk raadt u aan om een gekwalificeerde arts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie.
De acupraktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie en/of links op deze website.

De auteursrechten van deze website berusten bij De acupraktijk, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de inhoud van deze website, geheel of gedeeltelijk voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Oneigenlijk of ongeautoriseerd gebruik van deze webpagina of de inhoud ervan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, communicatie en/of publicatie in de ruimste zin van het woord opleveren.