Een afspraak maken

De acupraktijk  werkt uitsluitend op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen of het contactformulier invullen.
De praktijkdagen zijn:

  • wekelijks op woensdag en vrijdag.
  • in overleg kan een consult ook 's avonds plaatsvinden.

Als u telefonisch contact opneemt, kan het zijn dat u een antwoordapparaat krijgt omdat ik in een consult zit. Spreekt u in dat geval duidelijk uw naam, telefoonnummer en eventueel een korte boodschap in. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

U heeft geen doorverwijzing van uw (huis)arts nodig voor een consult. Ik raad u vrijblijvend, doch van harte aan om uw eigen (huis)arts/specialist te raadplegen als u informatie of advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie.

Gemaakte afspraken voor een consult dienen minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Dit kan uitsluitend telefonisch of per e-mail.

Indien u niet op uw afspraak verschijnt of deze niet tijdig annuleert, wordt het van toepassing zijnde tarief in rekening gebracht.
Indien De acupraktijk  genoodzaakt is de afspraak te annuleren wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. In dat geval worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht.

Privacy:

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) EU 2016/679 in werking. Deze Europese wet vervangt de (Nederlandse) Wet op de Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). In dat kader hanteert De acupraktijk per genoemde datum een Privacyverklaring en heeft een Verwerkingenregister. Daarnaast houdt De acupraktijk zich met betrekking tot uw privacy aan de bepalingen uit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de beroepscodes van NVTCG Zhong en de Koepel Klachtenafhandeling Alternatieve Behandelwijzen (KAB). De cliëntenadministratie van De acupraktijk is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder nummer m1562381.