TCG

TCG staat voor Traditionele Chinese geneeswijze. Het is de oudste beschreven geneeswijze, meer dan 2.500 jaar oud, die tot op de dag van vandaag nog steeds wordt toegepast en evolueert. Ze kent meerdere behandelmethoden zoals voedingsleer, fytotherapie (kruidengeneeskunde), acupunctuur, Qigong en tuina om gezondheid te bevorderen (en zo ziekte/klachten te voorkomen).

TCG gaat uit van de fysiologie van het menselijk lichaam en de menselijke geest (‘zoals het hoort te functioneren’). In TCG-termen is sprake van gezondheid als de mens in balans is zowel qua microkosmos (het lichaam, de geest en de ziel van de mens) als qua macrokosmos (de mens in relatie tot zijn omgeving). Samenhang en afstemming van micro- en macrokosmos, de juiste indeling qua tijd en plaats spelen een belangrijke rol bij het handhaven van balans en dus gezondheid. Een kerngedachte van TCG is dat een deel van iets altijd het geheel weerspiegelt. TCG ziet een klacht/ziekte als een onbalans en is er daarom op gericht de balans te herstellen door (de oorzaak van) de onbalans weg te nemen. Daarbij maakt ze gebruik van de energieën die in het menselijk lichaam zelf aanwezig zijn.

In de Chinese oudheid werden doktoren beloond wanneer de gemeenschap waarin ze werkzaam waren gespaard bleef van ziekten en epidemieën. De doktoren moesten in die tijd ook een lampion buiten hangen voor iedere zieke binnen hun praktijk. Aan de hoeveelheid lampionnen kon men dus aflezen hoe bekwaam een dokter was. De wijze waarop deze doktoren preventie van ziekten en epidemieën nastreefden, was in de eerste plaats via voeding/kruiden, dagelijkse oefening (Qigong) en pas in tweede instantie via acupunctuur of tuina.

Oude Chinese zegswijze: “Een kundige dokter weet ziekte te voorkomen; een middelmatige dokter behandelt als ziekte onvermijdelijk is; een ondeskundige dokter behandelt als ziekte daadwerkelijk heeft toegeslagen”

 

In de huidige tijd wordt binnen de TCG acupunctuur als eerste ingezet, men zoekt immers vaak pas een TCG-therapeut op als de klachten chronisch zijn geworden of ziekte heeft toegeslagen en andere therapieën geen of onvoldoende verbetering geven. Een andere reden is dat zorgverzekeraars acupunctuur (gedeeltelijk) vergoeden maar andere TCG-behandelmethoden als Qigong, Chinese kruiden/voedingsadvies of tuina (helaas) niet.

TCG is gebaseerd op de filosofie van het Daoïsme dat zijn naam ontleent aan het woord Dao (道)  wat zoveel betekent als 'de Weg'. Het staat voor het ondeelbare en onbeschrijfbare principe, waaruit alles voortvloeit. Het Daoïsme ontwikkelde zich parallel aan het Confucianisme (filosofie) en het Boeddhisme (religie). Deze 3 stromingen gezamenlijk hebben hun stempel gedrukt op de TCG. Meer over het Daoïsme leest u hier.